• 1500 con bò sữa cao sản, đàn bò được nhập khẩu từ New Zealand, vì vậy chất lượng sản phẩm tạo ra luôn được đảm bảo ở mức cao nhất.
  • Công ty Anova Agri Bình Dương tập trung đầu tư vào trang trại chăn nuôi bò và trang trại trồng rau sạch và cây ăn trái.
  • Nông nghiệp công nghệ cao, mang lại sản phẩm sạch - an toàn - có khả năng truy suất nguồn gốc

Tin tức – Sự kiện

Cập nhật những thông tin mới nhất từ ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG

Công ty thành viên

Công ty cổ phần ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG trực thuộc Tập đoàn ANOVA CORP với 14 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực
CÔNG TY CỔ PHẦN<BR /> THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN<BR /> ANOVA PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA PHARMA

CÔNG TY LIÊN DOANH <BR /> BIO-PHARMACHEMIE

CÔNG TY LIÊN DOANH
BIO-PHARMACHEMIE

CÔNG TY LIÊN DOANH<BR /> ANOVA JV

CÔNG TY LIÊN DOANH
ANOVA JV

CÔNG TY CỔ PHẦN <BR />  ANOVATECH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVATECH

CÔNG TY CỔ PHẦN<BR /> ANOVA BIOTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA BIOTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN<BR /> ANOVA TRADE

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA TRADE

CÔNG TY CỔ PHẦN<BR /> ANOVA FEED

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA FEED

CÔNG TY CỔ PHẦN<BR /> ANOVA FARM

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA FARM

TỔNG CÔNG TY <BR /> MÍA ĐƯỜNG II - CTCP

TỔNG CÔNG TY
MÍA ĐƯỜNG II - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN <br /> ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN <BR /> MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN<BR /> ANOVA MILK

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA MILK

CÔNG TY CỔ PHẦN <BR /> ANOVA SAFE FOODS

CÔNG TY CỔ PHẦN
ANOVA SAFE FOODS