Cam kết phát triển bền vững

Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Anova Agri Bình Dương là trở thành trở thành công ty sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch - an toàn - có khả năng truy suất nguồn gốc để góp phần nâng cao văn hóa tiêu dùng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo đó, chúng tôi định hướng phát triển bền vững để tăng trưởng kinh tế, không ngừng áp dụng các điều kiện khắt khe nhất theo tiêu chuẩn quốc tế để mang lại chất lượng sản phẩm tốt nhất và đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường và an toàn lao động.

Phát triển kinh tế:
  • Công ty Cổ phần Anova Agri Bình Dương tập trung hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp bao gồm chăn nuôi và trồng trọt áp dụng các công nghệ cao và kỹ thuật canh tác hiện đại để đảm bảo cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao nhất.
Bảo vệ môi trường:
  • Công ty Cổ phần Anova Agri Bình Dương cam kết theo đuổi và đáp ứng các quy chuẩn quốc tế khắt khe trong sản xuất nhằm phát triển Anova Agri Bình Dương trở thành một tổ chức đi đầu trong việc bảo vệ môi trường.
  • Chúng tôi tuân thủ theo các tiêu chuẩn của IFC về môi trường và an toàn lao động nhằm quản lý chặt chẽ các tác động tiềm tàng lên môi trường và xã hội.